ติดต่อเรา


โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) : 098-016-1076

อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานสถาบันฯ 089-866-4815 Email: nrei2555@gmail.com