วันพุธ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ระบบจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ราชมงคลตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
รออนุมัติ 1
ลำดับ วันที่เข้าชม สถานะการจอง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล(ผู้ประสาน) เบอร์ติดต่อหน่วยงาน(ผู้ประสาน) e-mail โรงเรียน หรือผู้ประสาน จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน) รอบการแสดง(แมวน้ำ)
AQ64040006 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 รออนุมัติคำขอ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) นูริลฮูดา หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายอาณัติ ล่าโยค 089-467-4137 ankl1954@hotmail.com 71 เวลา 14.00 น. (เฉพาะวันหยุด)
ติดต่อเจ้าที่ 0
ลำดับ วันที่เข้าชม สถานะการจอง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล(ผู้ประสาน) เบอร์ติดต่อหน่วยงาน(ผู้ประสาน) e-mail โรงเรียน หรือผู้ประสาน จำนวนที่ต้องการเข้าชม (คน) รอบการแสดง(แมวน้ำ)